Wie ik ben

Bedankt dat je even de tijd neemt om mijn verhaal te lezen.

Mijn naam is Bianca. Vanaf jonge leeftijd had magie al een enorme aantrekking op mij.

Zelf ben ik iemand die niet vaak de weg van de minste weerstand heeft gevolgd. Deze weg heeft me gesterkt en me geleerd dat falen niet bestaat en dat fouten leermomenten zijn die samen met successen het leven vormen. Het heeft me vooral geleerd dat deze levenservaringen essentieel zijn bij het uitoefenen van mijn roeping. Van nature voel ik altijd al vrij eenvoudig aan welke emoties spelen bij mensen of de mensen waar mijn gesprekspartner over praat. Ook voel ik al gauw aan welke eventuele traumatische ervaringen de reden zijn van iemands huidige gedrag. Hierdoor kan ik vaak snel en effectief de vinger op de zere plek leggen. Natuurlijk met als doel dat men begrijpt waarom en hoe het mogelijk is dit gedrag los te gaan laten. Enkele voorbeelden hiervan zijn gevoelens als jaloezie, angsten, onzekerheden, agressie, boosheid, onmacht, frustratie, verdriet.
Door een combinatie van de inzichten die mijn kaarten me geven, mijn intuïtie of hoog gevoeligheid en mijn levenslessen vinden mensen me vaak een prettige en begripvolle gesprekspartner. Met name onderwerpen als:

• Huiselijk geweld
• Seksueel misbruik, prostitutie
• Genderdiversiteit
• Angststoornis (bijv. PTSS) en andere gedragsstoornissen
• Laag zelfbeeld/Eigenwaarde (het gevoel “het is niet voor mij weggelegd of gegund”).
• Depressie
• Relaties
• Verslavingen (alcoholmisbruik, drugs, seks)
• Werk
• Liefde
• Verlies (rouwverwerking)

Maar ook op gebied van je gezondheid kan ik vaak inzicht geven. (Raadpleeg altijd uw huisarts!).

Behalve het leggen van kaarten houd ik me bezig met alle vormen van energie. Emotie is daar slechts eentje van.  Het leren gebruiken van je positieve gedachtekracht is iets wat ik graag overbreng op mensen die te kampen hebben met allerlei vormen van stagnatie op welk gebied dan ook in het leven. De manier waarop je naar een gebeurtenis kijkt bepaalt wat je ziet.

De term ‘Ken Uzelf’. Het is naar mijn idee het begin van Wijsheid,  het begin van Magie. Bij de levenslessen in Magie is de basis vaak dat je je te laat inspireren op zoveel mogelijk manieren. Lezen, studeren, rondkijken en dan oefenen, oefenen, oefenen. Magie heeft alles te maken met focus in combinatie met het in beweging zetten van energie. Wat belangrijk is om te weten is dat de focus van een ieder de waarheid van diegene bepaalt.

Dit vind ik een inspirerend verhaal over verschillende manieren om naar het ‘fenomeen waarheid’ te kijken:

Twee engelen die samen reisden stopten om te overnachten in het huis van een rijke familie. De familie was onbeleefd en weigerde de engelen te laten verblijven op de kamer in het gastenhuis. In plaats daarvan werden de engelen naar de koude kelder gestuurd. Terwijl ze hun bed maakten op de harde vloer, zag de oudste engel een gat in de muur en repareerde het. Toen de jongste engel vroeg waarom, antwoordde de oudste engel: “De dingen zijn niet altijd wat ze lijken”.
De volgende nacht kwamen de twee engelen aan bij het huis van een zeer arme, maar gastvrije boer en zijn vrouw. Na het delen van het kleine beetje voedsel dat ze hadden, liet het paar de engelen slapen in hun bed, waar ze van een goede nachtrust konden genieten. Toen de volgende ochtend de zon opkwam, troffen de engelen de boer en zijn vrouw in tranen. Hun enige melkkoe, die hun enige bron van inkomsten was, lag dood in de wei.
De jongste engel was heel boos en zei tegen de oudste engel: “Hoe kon je dit laten gebeuren? De eerste man had alles en toch hielp je hem!” zei hij beschuldigend. “En de tweede familie had bijna niets, maar was bereid alles te delen, en laat je hun koe doodgaan.”
“Dingen zijn niet altijd wat ze lijken,” antwoordde de oudste engel. “Toen we in de kelder van het eerste huis waren, zag ik dat er goud was opgeslagen in de muur. Omdat de eigenaar zo geobsedeerd was door hebzucht en niet bereid was om zijn geluk te delen, heb ik de muur afgesloten zodat hij het goud niet meer zou vinden. De vorige nacht toen we sliepen in het boerenbed, kwam de engel des doods zijn vrouw halen. In plaats daarvan gaf ik hem de koe. ”

Soms is dat precies wat er gebeurt als dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Als je deze overtuiging hebt, hoef je er alleen maar op te vertrouwen dat elke uitkomst altijd in jouw voordeel is. Ook al zie je dat niet meteen. De informatie die via de ogen verkregen wordt, zal in je brein namelijk maar voor 20% gebruikt worden om een beeld te vormen. De rest wordt door de hersenen in samen- of tegenwerking van het onderbewustzijn zelf aangevuld. Op wat voor manier je dit aanvult is afhankelijk van eerdere ervaringen, verwachtingen, opvoeding, cultuur en andere zintuigen. Onze hersenen zijn niet in staat de gehele waarheid aan informatie te kunnen waarnemen. Waar je focus ligt bepaalt dus wat je ziet. Ik moet zeggen dat de kennis van dit gegeven mijn leven een heel stuk minder frustrerend heeft gemaakt. Het is niet altijd zo dat mensen liegen, hun focus is anders dan de mijne en daarmee hun waarheid, hun opvattingen, hun hele kijk op de wereld. Je waarheid verandert zelfs met de jaren, omdat je vanuit levenslessen je perspectief verandert. Je kijk op en situatie verandert, en daarmee ook je ‘waarheid’. Gun je jezelf vanwege een overtuiging in je onderbewustzijn een bepaalde groei niet? Stel jezelf continue vragen zodat je bewust te wordt wat jouw waarheid is. Wat is je focus? Waarom is dat zo? Waar komt het vandaan? En dient deze kijk op het leven mij positief, of saboteer ik hier mijn geluk mee? Bescherm ik me tegen teleurstelling, of heeft deze bescherming zich gekeerd en bescherm ik me alleen nog maar tegen geluk? Elke intentie, emotie, alles is en heeft energie. En energie trekt energie aan. Stel je voor dat negatieve energie (doemdenken, angst, frustratie) een bepaalde trilling heeft, en positieve energie een andere soort trilling. Je zult iets aantrekken met dezelfde trilling. Mensen met hun focus op negativiteit (zonder oordeel hoor, verdriet en pijn kunnen een verbittering veroorzaken waar sommige mensen moeilijk uitkomen) zien in die 20% die ze kunnen waarnemen alle ellende, oorlogen, honger, geldzorgen, gezondheidsissues van de wereld, maar meestal zelfs alleen die in hun eigen kring. Het is natuurlijk niet zo, dat wanneer je positief kijkt, deze dingen niet bestaan, maar het is wel een feit dat hoe meer negatief je in het leven staat, hoe meer dat is wat je aantrekt, tot je in zo’n cirkeltje zit waar je niet meer uitkomt.

Energie stagneert door emoties als Angst en Frustratie. Waar ik graag bij help is een manier creëren met als doel die energie om te zetten naar een positievere trilling, of gewoon om de stilstaande energie weer in beweging te zetten. Net wat nodig is. Ik geloof sterk in de vrijheid van keuze die de mens heeft. Dat de kaarten wel een lijn der verwachting kunnen laten zien m.b.t wat zal gebeuren op het moment dat je op deze manier doorgaat. Dit wil niet zeggen dat je je bij deze uitkomst hoeft neer te leggen. Waar ik juist goed in ben is jou een manier laten zien waarop je de uitkomst van de kaarten kunt beïnvloeden naar een meer positieve uitkomst.