Reiki


De term Reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten rei (‘geest’ of ‘ziel;) en ki (‘energie’of ‘levenskracht’). In het westen wordt dit vaak vertaald als universele levensenergie. Reiki is één van de oudste helingstechnieken die de mensheid kent. Het principe van Reiki draait om de wetenschap dat alles om ons heen energie is en met elkaar in verbinding staat. Mensen, dieren, bomen of stenen, alles heeft energie. Reiki kan ervoor zorgen dat geblokkeerde energie weer gaat stromen. Ook is het een natuurlijke en eenvoudige methode om energie over te brengen op mens, dier of andere levende wezens. Deze methode versterkt onze levenskracht en brengt de energieën in ons lichaam in balans.

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden in de footer van deze pagina.