Lichtcursus

De Denkwijze

Als mens erken ik dat onze intelligentie ons een unieke verantwoordelijkheid geeft over het milieu, onze eigen daden en de consequenties daarvan. Niet vanuit angst voor regels of karma. Maar met het besef dat de aarde levend is en alle levensvormen heilig en onderling verbonden zijn, bekijk en behandel ik de wereld vanuit respect, eerbied, bewondering en vooral waardering. Zolang het niemand schaadt, doe wat je wilt.

Begin de cursus simpelweg in je dagelijks leven met een kleine wijziging in je houding. Ben aardig of minstens zacht tegen werkelijk iedereen die op je pad komt. Hoewel je het zeker niet altijd terug zult krijgen zul je zien dat jou open houding weerspiegelt in je omgeving. In no time zul je een verandering opmerken in het gedrag van anderen. Ook zul je merken hoe leuk het eigenlijk is om te doen. Sta soms gewoon even stil om om je heen te kijken, naar de chaos die om je heen beweegt in de drukke bezigheden van de mensen. Hoor de vogel die daar ironisch dwars doorheen fluit. Ervaar de regen die toch wel valt, of voel de warmte van zon die toch wel schijnt. Ondanks alles wat zich afspeelt.

Dat kun jij ook. Zonder te oordelen gewoon bewust zijn en accepteren dat elk mens voor een leerproces staat. Wie ben jij om daar wat van te vinden. Jij hebt je eigen pad te bewandelen. Het doel van meditatie is voor veel mensen het vinden van rust en balans. Het scheppen van orde in de chaos in hun hoofd. Behoed je ervoor dat je je leven niet gaat leven met je ogen dicht. Draag een keer de boodschappen van je oude buurvrouw. Ook jij draagt je verantwoordelijkheid. Sluit je ogen niet voor de wereld. Ondanks de negativiteit in de wereld is het belangrijk je focus te houden op alles wat positief is. Door al het negatieve uit te sluiten, bouw je tegelijkertijd  een muur voor het positieve wat graag je leven binnen wil. Al deze bescherming voelt veilig, maar resulteert eerder in afscherming dan bescherming. Op deze manier hou je jezelf gevangen en ontzeg je jezelf heel veel moois. Heb het vertrouwen in jezelf dat je sterk genoeg bent om elke vorm van negativiteit het hoofd te bieden.

Onze planeet draait op balans. En balans is nu eenmaal niet dat je je altijd maar goed voelt, blij, rustig en helemaal Zen. Zonder regen stelt de zonneschijn een stuk minder voor. Vrolijk, gelukkig en gezond zijn is een mooi streven. Maar emoties als jaloezie, verdriet of woede zijn niet meer dan menselijk. Accepteer, Relativeer en laat los waarmee je niet verder wil. Voel wat je voelt, maar blijf er niet in hangen.

Een Licht op de Theorie

Fysicus Fritz Albert Popp ontdekte dat in de cellen van alle levende wezens, van eencellige tot en met de mens, licht zit. Met bepaalde apparatuur kon hij de lichtdeeltjes, die hij ‘Biofotonen‘ noemt, meten. De biofotonen zorgen ervoor dat elke afzonderlijke cel weet wat zich in het hele organisme afspeelt. En meer dan dat, de lichtstralen bereiken ook andere levende organismen. Dit betekend dat alles op een bepaalde manier communiceert met elkaar.

Het bestaan van biofotonen is wetenschappelijk onderzocht maar het bestaan hiervan is nooit bewezen. Ook wordt er op het gebied van bioresonantietherapie gewerkt met dure apparatuur en niet medisch geschoolde behandelaars waar je gerust je vraagtekens bij mag zetten. Zelf twijfel ik er niet aan dat cellen tussen elkaar en andere levenden met elkaar kunnen communiceren. Echter, als we het gaan hebben over het genezen van ziekten als bijvoorbeeld kanker doormiddel van bioresonantie-methoden lijkt me wat meer bewijs en onderzoek wel op zijn plaats.

 

Alles is energie, alles is met elkaar verbonden en alles oefent invloed uit op elkaar. Het Sanskriet heeft hier een mooie groet voor:  

Namasté
Wat betekent:
Ik eer/buig voor het licht in jou

of: Namasté
Ik eer de plaats in jou
waarin het hele universum is.

 

Een Licht op de Chaos

Een chaos in je omgeving, in je hoofd en in je hart. Het is allemaal wat..

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van transformatie, waarin onze bewustwording als mensheid in een stroomversnelling is geraakt. Sinds het jaar 2000 staan we astrologisch gezien onder de invloed van een nieuw teken. Iets wat onze planeet eenmaal in de tweeduizend jaar gebeurt. We zijn van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk gegaan. Vissen is spiritueel gezien, een teken dat ons een redder, goeroe, leraar of ouder laat volgen.
Het leert ons veel belangrijke lessen zoals het belang van opoffering en het zoeken naar spirituele waarheden. maar het kan ook dogma’s, religieus fanatisme en slaafse gehoorzaamheid tot gevolg hebben. Het teken van de Waterman staat voor individualiteit en zelfontplooiing. Het stimuleert ons om onze eigen innerlijke wijsheid te volgen. We voelen het verlangen om zelf te ervaren, in plaats van aan te nemen wat autoriteiten beweren. Het teken van de Waterman inspireert ons om onbenutte vermogens te ontdekken, onze intuitie niet langer te negeren en verantwoordelijkheid te dragen voor onze keuzes. Het spoort ons aan om onze eigen autoriteit te accepteren en onze macht en kracht terug te nemen.
In een overgangstijd waarin het ene teken geleidelijk plaats maakt voor het andere – en daar zitten we nu middenin – heerst er chaos.
Oude systemen worden afgebroken en er worden pogingen ondernomen om nieuwe op te bouwen. Chaos is nodig, want alleen uit chaos kan vernieuwing ontstaan. Stukje bij beetje komen we los van bepaalde geloofssystemen en worden we minder ‘godvrezend’, zoals dat heet. We ontdekken dat spiritualiteit te maken heeft met je eigen weg gaan en verantwoordelijkheid nemen voor je daden en de gevolgen daarvan. Dat je er niet mee weg komt om een god te paaien met offers. Dat je in afwachting blijft van wat er op je pad komt, maar dat je zelf je koers uitzet en dankbaar gebruik maakt van de hulp en de lessen die op je weg verschijnen.
Het teken Waterman staat voor verbroedering. We krijgen steeds meer behoefte aan verbroedering. Niet kijken naar de verschillen tussen mensen en culturen, maar juist naar de overeenkomsten. Hoe meer we kijken naar die overeenkomsten hoe meer we zullen zien dat de verschillen helemaal niet zo groot zijn. Het licht in mij, is van hetzelfde licht als het licht in jou. Ongeacht het verschillende milieu waar je uitkomt, de verschillende cultuur of opvoeding. Een andere manier van denken en beleven, simpelweg door andere ervaringen op ieders levenspad.

Moslim, Christen, Atheist: We delen allemaal dezelfde hemel: Die ozonlaag met dat gat erin – Loesje

Dit houdt de cursus in:

De Lichtcursus bestaat uit 13 lessen in verschillende onderdelen. Het eerste deel van de lessen bestaat uit Yoga- en Ademhalingstechnieken om ervoor te zorgen dat de dagelijkse druk uit je systeem is en er in alle rust met de meditatie begonnen kan worden.
Tijdens de lessen wordt er aandacht geschonken aan eventuele negatieve blokkades in jouw manier van denken waardoor jij niet tot jezelf komt. We gaan werken met zien, ervaren, voelen en gebruiken van energie (ofwel licht).  Dit houdt in dat we te maken krijgen met natural healing zowel op jezelf als eventueel op anderen.

Wat kan deze cursus voor jou betekenen?

  • De oefeningen die je leert, zijn zo samengesteld dat je hulp krijgt bij het orde scheppen in de chaos
  • Door de lesstof begrijp je beter de achtergronden van je nieuwe positieve houding
  • De mogelijkheden die jij in je hebt worden duidelijker
  • Je leert te werken met energie waarvan jij je niet eerder bewust was
  • Je kunt jouw manier van leven en denken een positieve wending geven

De Lessen:

Maart 2015  start er weer een Lichtcursus. De cursus bestaat uit 13 lessen van ongeveer 2 uur.
De cursus kost € 200,-

Lessen vinden plaats in Ossendrecht (bij Bergen op Zoom).
Tijdens de lessen worden er veel dingen behandeld. Het is niet mogelijk een les in te halen.

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden in de footer van deze pagina.

Heks – Susan Smit