Magic staat voor de mogelijkheid/keuze die elk mens heeft, om te leren vol verwondering te kijken naar alles wat het leven brengt.
Star (het pentagram) staat voor de onderlinge verbinding van alles om ons heen.


Als mens erken ik dat onze intelligentie ons een unieke verantwoordelijkheid geeft over het milieu, onze eigen daden en de consequenties ervan. Niet vanuit angst voor regels of karma. Maar met het besef dat de aarde levend is en alle levensvormen heilig en onderling verbonden zijn, bekijk en behandel ik de wereld vanuit respect, eerbied, bewondering en vooral waardering. Doe wat je wilt, zolang het niemand schaadt.

Het is mijn overtuiging dat mensen alleen gelukkig kunnen zijn als ze accepteren wie ze zijn en balans vinden tussen hun persoon en de uitdagingen die op hun pad komen. Zelf ben ik iemand die niet vaak de weg van de minste weerstand heeft gevolgd en ik heb ervaren hoe belangrijk die balans is. Dat heeft me in belangrijke mate gevormd en inzicht gegeven in mijn passie, de menselijke psyche en haar mogelijkheden. Mijn weg heeft me ook gesterkt en me geleerd dat falen niet bestaat en dat fouten leermomenten zijn die samen met successen het leven zijn. De manier waarop je naar een gebeurtenis kijkt bepaalt wat je ziet. Die positieve gedachtekracht is dan ook iets wat ik graag overbreng op mensen die te kampen hebben met allerlei vormen van stagnatie op welk gebied dan ook in het leven. Als mensen dat inzicht hebben kunnen ze zelf vorm geven aan hun leven en is alles mogelijk.

 

Stuur een mailtje naar info@magic-star.nl  

Met vriendelijke groet,

Bianca

 

“Het begin van de wijsbegeerte is de verwondering.” – Aristocles

  

Inspire your Magic!

Magic Star is gevestigd in Almere
    E: info@magic-star.nl